Viešieji pirkimai

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja nuo 2017-08-01)
Pripažinimas netekus galios

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (aktualus nuo 2017-08-01)

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (aktualus nuo 2017-08-01)

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (2023-05-24, įsak Nr. V1-17)

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas (2024-01-19, įsak Nr. V1-6)

2011 metų viešųjų pirkimų ataskaita
Viešųjų pirkimų planas 2012 metams
2012 metų viešųjų pirkimų ataskaita
Viešųjų pirkimų planas 2013 metams
2013 metų viešųjų pirkimų ataskaita
2014 metų viešųjų pirkimų ataskaita
Viešųjų pirkimų planas 2015 metams
2015 metų viešųjų pirkimų ataskaita
Viešųjų pirkimų planas 2016 metams (patikslintas)

2016 metų viešųjų pirkimų ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams

2017 metų viešųjų pirkimų ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2018 metams

2018 metų viešųjų pirkimų ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2019 metams

Viešųjų pirkimų planas 2021 metams

Viešųjų pirkimų planas 2022 metams

Viešųjų pirkimų planas 2022 metams (patikslintas)

Viešųjų pirkimų planas 2023 metams 

 

Šiuo metu vykstantys mažos vertės viešieji pirkimai:

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kodai pagal BVPŽ

Vykdoma atrankos procedūra

Preliminari sutarties vertė(Eur., be PVM)

Pasiūlymų pateikimo terminas (iki)

Numatoma sutarties pasirašymo data

Numatoma sutarties trukmė