GRUPĖS IR PEDAGOGAI

 1 ikimokyklinio (ankstyvojo amžiaus) grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Rima DOVIDAUSKIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Rima ULSKIENĖ

(mokytoja)

Mokytojo padėjėja (asistentė)

Vida RAZUTIENĖ

Mokytojo padėjėja

Irena DEGUTIENĖ

2 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Dalia MALDŽIUVIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Inga KĘSMINIENĖ

(mokytoja)

Mokytojo padėjėja (asistentė)

Violeta BUTKUVIENĖ 

Mokytojo padėjėja

Sigutė VAIZGIELIENĖ

3 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Dalia SAKALAUSKIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Laima ZUBAVIČIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Mokytojo padėjėja (asistentė)

Martyna SKURVYDIENĖ

Mokytojo padėjėja

Vidutė ANDRIULIONIENĖ

4 priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:

Rasa RIMKŪNIENĖ

(vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

Vaiva UBAVIČIŪTĖ

(vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

Renata JASIENĖ 

(mokytoja)

Mokytojo padėjėja

Dalia AVIŽENIENĖ

mišri (priešmokyklinio/ikimokyklinio) ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja:

Rima KRIPIENĖ

(vyr. mokytojos kvalifikacinė kategorija)

Mokytojo padėjėja

Genovaitė SKERNAUSKIENĖ

 Kiti pedagoginiai darbuotojai

Meninio ugdymo mokytoja:
Vaida PAULAUSKIENĖ                                 

Fizinio ugdymo mokytojas

Renoldas DŽIAUGYS
(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Socialinė pedagogė:
Vidmantė BRACĖ
Specialiojo ugdymo pedagogė, logopedė:
Giedrė KONTUTIENĖ
(metodininko kvalifikacinė kategorija)