Ugdymo programos

Šiuo metu Mažeikių r. Tirkšlių darželyje "Giliukas" yra įgyvendinamos keturios ugdymo programos:

  • Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" ikimokyklonio ugdymo (-si) programa 1-5 metų vaikams.
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
  • Emocinio intelekto ugdymo programa "Kimochis".
  • Gamtosauginių mokyklų programa (GMP).