Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Vidmantė BRACĖ

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

DARBO LAIKAS:

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, penktadienis – 13.24-17.24 val.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PASKIRTIS:

padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, lopšelyje-darželyje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS DARŽELYJE:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
  • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
  • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" socialinis pasas: 2016-2017 metų lyginamoji analizė

Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" socialinis pasas: 2018-2019 metų lyginamoji analizė

 


 NAUDINGI SKAITINIAI TĖVAMS

Atnaujinti dokumentai, apibrėžiantys socialinio pedagogo darbą ir atsakomybę.

Skaityti daugiau...


Mokytojos laiškas tėvams: apie TĄ vaiką (na, TĄ, kuris mušasi, trukdo ir daro blogą įtaką JŪSŲ vaikui).

Skaityti daugiau...