Apie įstaigą

Įstaigos oficialusis pavadinimas: Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“, trumpasis pavadinimas – darželis „Giliukas“.

Darželio teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Darželio savininkas – steigėjas Mažeikių rajono savivaldybė.

Darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Vykdomos pagrindinės švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa. Integruotai vykdomos programos: socilinio emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis", gamtosauginių mokyklų programa (GMP).

 

Darželio darbo laikas:

Grupių darbo laikas: 7.00 val. iki 17.30 val.

Budinčių grupių darbo laikas: 17.30 val. iki 19.00 val.

  1. Tėvams pageidaujant, darželyje gali būti organizuojamas 4 valandų ugdymas be maitinimo.
  2. Ugdymo procesas organizuojamas nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
  3. Vasaros laikotarpiu (birželio, liepos mėn.):
  • vaikai į darželį priimami tik susidarius ne mažiau kaip 30 proc. reguliariai lankančių vaikų;
  • grupės gali būti jungiamos ar performuojamos;
  • yra galimybė rinktiskitą budintį darželį.