Logopedas

 

Logopedė
Giedrė KONTUTIENĖ
(vyr.logopedo kvalifikacinė kategorija)

DARBO LAIKAS:
pirmadieniais 9.30 - 16.00 val.

antradieniais  8.00 - 15.30 val.

trečiadieniais 8.00 - 15.00 val.

ketvirtadieniais  8.00 - 12.30 val.

penktadieniais    9.00 - 12.30 val.
                                        

LOGOPEDO VEIKLOS TURINYS  DARŽELYJE:

Logopedė moko vaikučius:

  • taisyklingai tarti garsus, 
  • girdėti ir skirti garsus,
  • pažinti raideles,
  • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, 
  • pasakoti,sekti pasakas.

Logopedė:

  • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
  • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
  • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias funkcijas , taiko  specialius darbo būdus bei metodus,
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.