Logopedas

 

Logopedė
Giedrė KONTUTIENĖ
(vyr. logopedo kvalifikacinė kategorija)

DARBO LAIKAS:
pirmadieniais 9.30-16.00 val.

antradieniais  8.00-15.30 val.

trečiadieniais 8.00-15.00 val.

ketvirtadieniais  8.00-12.30 val.

penktadieniais  9.00-12.30 val.
                                        

LOGOPEDO VEIKLOS TURINYS  DARŽELYJE:

Logopedė moko vaikučius:

  • taisyklingai tarti garsus, 
  • girdėti ir skirti garsus,
  • pažinti raideles,
  • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, 
  • pasakoti, sekti pasakas.

Logopedė:

  • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
  • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
  • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.