Maitinimas

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Papildomai vaikai vieną kartą per dieną gauna pieno produktų pagal Žemės ūkio ministerijos koordinuojamą pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programą

Pienas vaikams" ir vaisių pagal ŽŪM programą, remiamą iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose" .

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos Lina AURYLIENĖ ir Edita KUNSMONIENĖ.

Už mitybos organizavimą darželyje, jo kokybę, gamybos priežiūrą atsako darželio maitinimo organizatorė Aušra BARAUSKIENĖ.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai trim savaitėm su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. 

Mokestis už darželio teikiamas paslaugas nustatytas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. patvirtintu sprendimu Nr. T1-146 „Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas".

 

Amžiaus grupė Mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą, ir nepateisintą dieną (Eur) 

Iš viso per dieną

Pusryčiai Pietūs Vakarienė
Lopšelio (2-3 m.) grupė

0,84

(25 %)

1,51

(45 %)

1,01

(30 %)

3,36 Eur

Darželio (3-5) m.

ir priešmokyklinio amžiaus grupės

1,04

(25 %)

1,90

 (45 %)

1,26

(30 %)

4,20 Eur

Atsiskaityti už darželio teikiamas paslaugas galima visuose Lietuvos pašto skyriuose arba pervedant mokestį į darželio sąskaitą banke Luminor LT764010051004696253

arba Perlo" terminaluose.

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394

„Mažeikių r. Tirkšlių darželis Giliukas" 15 dienų valgiaraštis 1-3 m. ir 4-7 m. vaikų amžiaus grupėms

Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas" tvarka