Tyrimai ir analizės


Darželio Giliukas" vidaus audito darbo grupė inicijavo tyrimą „Įstaigoje vyraujantis mikroklimatas“. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti įstaigoje vyraujantį mikroklimatą: pasidomėti darbuotojų pasitenkinimu darbu, darbo sąlygomis, darbuotojų tarpusavio santykiais. Buvo sudaryta anoniminė anketa darželio bendruomenei. Į anketoje pateiktus klausimus atsakė 26 įstaigos bendruomenės nariai.

TYRIMO REZULTATAI


Švietimo, kultūros ir sporto ministerija siekia išsiaiškinti švietimo įstaigų vadovų, pedagogų ir tėvų nuomonę dėl vasaros ir žiemos laiko taikymo ir kokį poveikį mokinių savijautai ir darbingumui daro laiko keitimas.
Prašytume Jūsų atsakyti į toliau pateiktus klausimus. Anketa anoniminė.
Dėkojame už bendradarbiavimą.

PRADĖTI KLAUSIMYNO PILDYMĄ


Tikslingas profesionalus Ikimokyklinis ugdymas palengvina vėlesnį mokymąsi, daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei asmens socialinei ir emocinei raidai. Kokybiškas Ikimokyklinis ugdymas padeda spręsti daugelį socialinių problemų, daro teigiamą įtaką gyvenimo gerovei. Siekiant organizuoti kokybišką Ikimokyklinį ir Priešmokyklinį ugdymą svarbu išsiaiškinti, kaip pedagogai, ugdantys vaikus, supranta kokybišką ugdymą". Užpildę anketą padėsite išsiaiškinti silpnąsias ir stipriąsias ugdomojo proceso organizavimo puses bei numatyti tolimesnes darželio veiklos organizavimo gaires. Dėkojame už Jūsų atsakymus.

PRADĖTI ANKETOS PILDYMĄ


Darželio Giliukas" administracija atlieka tyrimą apie darželio teikiamų paslaugų kokybę. Prašome Jus atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų nuomonė mums labai svarbi gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Iš anksto dėkojame už atsakymus.

PRADĖTI KLAUSIMYNO PILDYMĄ