DALYVAUJAME PROJEKTE „SVEIKATIADA“

Sveikatiada logo PNGVasario 21 d. darželis „Giliukas“ pasirašė sutartį su VšĮ „Tikra mityba“ dėl projekto „Sveikatiada“ veiklų įgyvendinimo. Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

 

 

DALYVAUJAME PROJEKTE „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2022“

Pradžia

Nuo vasario 1 d. darželis „Giliukas“ dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynės 2022“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

IU mokytoja E. Fridrikaitė dalyvavo 15-oje Tarptautinėje technologijų, švietimo ir plėtros konferencijoje

Egles pazymejimas

IU mokytoja E. Fridrikaitė, kartu su VU mokslininkais - prof. dr. R. Bubniu ir lekt. dr. J. Lenkauskaite - Ispanijos moksliniam leidiniui parengė publikaciją tema - "Manifestation of teachers' experiential learning in developing collaborative culture in a pre-school educational institution" (liet. ,,Mokytojų patirtinio mokymo(si) raiška plėtojant Bendradarbiavimo kultūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje"). Publikacija š. m. kovo 8-9 dienomis, buvo pristatyta 15TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (liet. 15-oje Tarptautinėje technologijų, švietimo ir plėtros konferencijoje). 

ĮTEIKTAS TARPTAUTINIS GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS SERTIFIKATAS

EcoSchools logo1

Darželiui „Giliukas“ už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą įteiktas tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas.

 

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS SĄLYGŲ DARŽELYJE

signs 25066 960 720 300x300

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais:

PRIMENAME:

 • Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37 0C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai,  dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami;
 • Asmenys (tėvai, (globėjai, rūpintojai), atlydintys vaikus į įstaigą, uždarose erdvėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes);
 • Būtina laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

INFORMUOJAME:

 • Nuo spalio 26 d. švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje, sugriežtinamos veiklos organizavimo ikimokyklinėse įstaigose sąlygos:
  1. švietimo pagalbos specialistas organizuoja tik individualius užsiėmimus  (užsiėmimuose dalyvauja tik po vieną vaiką),
  2. logopedo, specialiojo pedagogo (individualūs) užsiėmimai trumpinami iki 15 min.,
  3. švietimo pagalbos specialistas, prioriteto tvarka, užsiėmimus organizuoja vaikams, kuriems nustatyti sudėtingesni sutrikimai.
  4. logopedinių užsiėmimų skaičius mažinamas iki vieno karto per savaitę (pagalbos būtinumą ir svarbą įvertina švietimo įstaigos logopedas, specialusis pedagogas),
  5. logopedas, specialusis pedagogas užsiėmimų metu užtikrina nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas,
  6. logopedas, specialusis pedagogas konsultuoja pedagogus ir teikia rekomendacijas dėl tęstinio švietimo pagalbos teikimo grupėje,
  7. tėvų konsultavimas organizuojamas tik nuotoliniu būdu. 
 • Ugdymas maksimaliai organizuojamas lauke, todėl prašome pasirūpinti tinkama vaikų apranga;
 • Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į darželį neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti ar vykdo valstybines funkcijas. 

VYKDOMO PROJEKTO APŽVALGA

zenklas 2015 04 13

Nuo 2019 m. lapkričio 28 d. Tirkšlių darželis "Giliukas" dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“.

Per šį laikotarpį įvyko keturi efektyvūs mokymai, veiklos:

GRUODŽIO 4-5 dienomis startavo pirmoji veikla, Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui. Vyko mokymai apie metodikos „Laikas kartu” įgyvendinimą priešmokykliniame ugdyme. Mokymų lektorius VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras, Linas Slušnys. 

GRUODŽIO 18 diena. Antroji veikla. Mokymai – konsultacijos  mokytojams apie socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimą ikimokykliniame amžiuje. Lektorė-konsultantė Prasminga vaikystė, VšĮ vadovė, Gintarė Visockė-Vadlūgė. 

SAUSIO 9 diena. Trečioji veikla. Mokymai ,,Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas, socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas„. Lektorė Aušra Kurienė – Paramos vaikams centro įkūrėja ir vadovė, psichologė, vaikų ir paauglių psichoanalitinė psichoterapeutė, grupių analitikė. 

VASARIO 27diena. Ketvirtoji veikla. Giruliuose, Šlaito 1B, Miško darželyje vyko  mokymai – konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą. Lektorė – konsultantė, Miško darželio įkūrėja Dovilė Urbanavičienė.

KARANTINO METU Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ VEIKLOS ORGANIZUOJAMOS NUOTOLINIU BŪDU: priešmokyklinio ugdymo mokytoja tęsia naujo priešmokyklinio modelio „Laikas kartu“ įgyvendinimą; ikimokyklinio ugdymo mokytojos taiko socialinio-emocinio ugdymo programos “Kimochis” įgyvendinimą bei organizuoja ugdymą lauke. 

Pagrindinis visų veiklų principas – integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą vidaus ir lauko aplinkose.

KARANTINO METU KEIČIASI DARŽELIO "GILIUKAS" DARBO TVARKA

signs 25066 960 720 300x300Kviečiame susipažinti su darbo organizavimo tvarka karantino metu Mažeikių r. Tirkšlių darželyje “Giliukas”. Tvarkos aprašas.

DĖMESIO! KAIP DIRBSIME NUO GEGUŽĖS 18 DIENOS?

signs 25066 960 720 300x300

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų. Tuo tikslu sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga patvirtino būtinąsias sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimui.

Informacija tėvams dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo

signs 25066 960 720 300x300

NUO 2020 M. KOVO 30 D. UGDYMO PROCESAS BUS VYKDOMAS NUOTOLINIU MOKYMO BŪDU:

Darželis naudojasi nuotolinio mokymosi aplinkomis ir priemonėmis:

 • El. dienynu "Mūsų darželis";
 • El. paštu, telefonu;
 • Messenger, Facebook, Youtube, Skype.

Pedagogų suplanuotas savaitės veiklas rasite el. dienyne „Mūsų darželis“.

Grupių mokytojai, logopedas-specialusis pedagogas, socialinis pedagogas konsultuos jus vaiko ugdymo klausimais telefonu, el. paštu ar vaizdo skambučiu.

Gautas užduotis atlikite su vaikais per savaitę jums patogiu laiku.

Atliktas užduotis siųskite grupių mokytojams, specialistams susitartu būdu (el. paštu, messenger). Taip pat galite dėti į segtuvą, kurį galėsite atsinešti į darželį pasibaigus karantinui.

Rekomenduojame namuose laikytis įprastos dienotvarkės.

Pokategorės

Puslapis 1 iš 6