Šį mėnesį planuojame

 

RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS

10 d. Eilėraščių konkursas, skirtas Kovo 11 d. paminėti „Sveikinamai gimtinei"

Mokytojos: R. Rimkūnienė, R. Kripienė

9-13 d.  Darželio veiksmo savaitė „Be patyčių“ Soc. pedagogė M. Balvočiūtė
16-20 d. Darželio projektinė savaitė ,,Pavasario pranašai“ Mokytojos: D. Maldžiuvienė, R. Dovidauskienė 
26 d. Darželio ir šeimos kūrybinė savaitė „Mes mažieji artistai“  Mokytoja E. Šlimienė
SEMINARAI, KONFERENCIJOS, METODINIAI RENGINIAI
9 d. Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“. Mokymai (5). Mokytojos: D. Sakalauskienė, E. Šlimienė, D. Maldžiuvienė, R. Kripienė, soc. pedagogė M. Balvočiūtė
10 d. Ilgalaikės programos „Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymų programa“
II modulis - Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymai: specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Emocinis ir fizinis vaiko saugumas
Mokytojų padėjėjos: V. Butkuvienė, R. Jasienė, V. Razutienė
13 d.

Praktinio mokymosi programa ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams. 

I modulis.  Vadovo iššūkiai ir galimybės įgyvendinant pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Vidinio įsivertinimo reikšmė ikimokyklinio ugdymo kokybei
 Dir.pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė
19d.  Ilgalaikės programos „Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymų programa“
III modulis - Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymai: profesinė etika ir bendravimo psichologija
Mokytojų padėjėjos: V. Butkuvienė, R. Jasienė, V. Raziutienė
19 d. Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymas muzikos pamokoje/ muzikinėje veikloje“
III modulis - Kitokios idėjos vaikų muzikiniame ugdyme
Meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė
24d.  Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis užsiėmimas „Autistiškų vaikų dėmesio ugdymo metodas ATTENTION AUTISM“ Logopedė, spec.pedagogė G. Kontutienė
25d.  Ilgalaikės programos „Emocinės socialinės aplinkos kūrimas priešmokyklinio ugdymo vaikų amžiaus grupėse “
II modulis - Palankios emocinės aplinkos kūrimas, stiprinant tėvų vaidmenį priešmokykliniame amžiuje
Mokytojos: R. Rimkūnienė, R. Kripienė
31 d. Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymas muzikos pamokoje/ muzikinėje veikloje“
IV modulis - Atvira veikla ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogams „Vaikų kelionė į „Muzikėnų šalį”
Meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI
3 d. Mokytojų atestacijos komisijos posėdis Dir.pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė
17 d.  Pedagogų metodinis susirinkimas Dir.pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė
25d.  Pasitarimas J. Volskienė, G. Skernauskienė, V. Kripas, J. Grigorjeva, A. Želvienė, L. Valiukonienė, V. Paulauskienė