Vaikų priėmimas

Vaikai į Tirkšlių darželį “Giliukas" priimami vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-356 “Dėl  centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo”.