Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

Vardas, pavardė

Pareigos

Giedrė KONTUTIENĖ, pirmininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Martyna BALVOČIŪTĖ, komisijos pavaduotoja vyr. socialinė pedagogė
Rima KRIPIENĖ, narė PU mokytoja
Edita ŠLIMIENĖ, narė IU mokytoja
Dalia SAKALAUSKIENĖ, sekretorė IU mokytoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2021-09-07 įsak. Nr. V1-41

KOMISIJOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA 

Vardas, pavardė

Pareigos

Lilija VALIUKONIENĖ, pirmininkė, pirkimų Organizatorė

Dir. pavaduotoja ūkiui                             

Laima ZUBAVIČIENĖ, narė

Maitinimo paslaugų organizatorė

Violeta BUTKUVIENĖ, narė

Mokytojos padėjėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2018-12-31 įsak. Nr. V1-1-19A

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

IU mokytoja                        

Lilija VALIUKONIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Rima DOVIDAUSKIENĖ, narė

IU mokytoja

Eglė FRIDRIKAITĖ, narė IU mokytoja

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2021-09-07 įsak. Nr. V1-39

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė                             

Direktorė                  

Nijolė ZAKALSKIENĖ Mažeikių raj. savivaldybės švietimo skyriaus vyr.specialistė

Rima DOVIDAUSKIENĖ, narė

IU mokytoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

IU mokytoja

Rasa RIMKŪNIENĖ, komisijos posėdžio sekretorė

PU mokytoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-24 įsak. Nr. A1-1115

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖS VERTINIMO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

Maitinimo paslaugų organizatorė                               

Giedrė KONTUTIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irena DEGUTIENĖ,narė

Mokytojos padėjėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2011-08-31 įsak. Nr. V1-101

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

VIDINIO GHPT SISTEMOS AUDITO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

Maitinimo paslaugų organizatorė                           

Lilija VALIUKONIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2020-01-02 įsak. Nr. V1-1

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

"STEAM' UGDYMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Eglė FRIDRIKAITĖ, pirmininkė

IU mokytoja

Rima KRIPIENĖ, narė

IU mokytoja

Giedrė KONTUTIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Martyna BALVOČIŪTĖ, narė Vyr. socialinė pedagogė

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2021-09-15 įsak. Nr. V1-42

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS (GMP) ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

IU mokytoja

Martyna Balvočiūtė, narė Soc. pedagogė
Dalia SAKALAUSKIENĖ, narė IU mokytoja

Rasa RIMKŪNIENĖ, sekretorė

PU mokytoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė IU mokytoja
Vida RAZUTIENĖ, narė Mokytojo padėjėja-asistentė
Inga SEREIKIENĖ, narė Tėvų atstovė
Nojus BALSYS, narys

Ugdytinis

Agnė SEREIKAITĖ, narė Ugdytinė

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2021-09-07  įsak. Nr. V1-38

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KULTŪROS DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Edita ŠLIMIENĖ, pirmininkė

IU mokytoja                             

Renata JASIENĖ, narė

IU mokytojos padėjėja

Irena DEGUTIENĖ, narė IU mokytojos padėjėja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

IU mokytoja

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2021-09-07 įsak. Nr. V1-40

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

LAUKO APLINKOS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Genovaitė SKERNAUSKIENĖ, pirmininkė

Pagr. darbininkė, skalbėja

Janina VOLSKIENĖ, narė

Sąskaitininkė, sandėlininkė

Vidmantas KRIPAS, narys

Pagalb. darbininkas

Eglė FRIDRIKAITĖ, narė IU mokytoja

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2018-12-31 įsak. Nr. V1-42

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

VIDAUS INTERJERO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Dalia SAKALAUSKIENĖ, pirmininkė

IU mokytoja                                         

Rasa RIMKŪNIENĖ, narė

PU mokytoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

IU mokytoja

Martyna BALVOČIŪTĖ, narė Vyr. socialinė pedagogė

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2020-01-13 įsak. Nr. V1-7

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KITOS DELEGUOTOS ATSAKOMYBĖS

Vardas, pavardė

Pareigos

Atsakomybės sritis Paskyrimo pagrindas

Lilija VALIUKONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkui

Priešgaisrinės sistemos patikra 2014-08-14 dir.įsak. Nr. V1-08.14/04

Lilija VALIUKONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkui

Korupcijos prevencija 2017-09-04 dir.įsak. Nr. V1-36

Laima ZUBAVIČIENĖ

Maitinimo organizatorė Programa "Pienas vaikams" 2010-09-29 dir.įsak. Nr. V1-18

Laima ZUBAVIČIENĖ

Maitinimo organizatorė

Valgiaraščių sudarymas 2011-08-10 dir.įsak. Nr. V1-96
Laima ZUBAVIČIENĖ Maitinimo organizatorė Maitinimo organizavimas ir savikontrolės vykdymas 2008-10-30 dir.įsak. Nr. V1-25A
Laima ZUBAVIČINĖ Maitinimo organizatorė Pirmosios pagalbos rinkinio priežiūra 2008-10-27 dir.įsak. Nr. V1-21
Janina VOLSKIENĖ Sandėlininkė Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis 2018-12-31 dir.įsak. Nr. V1-48
Janina VOLSKIENĖ Sandėlininkė Darbuotojų atstovė saugai ir sveikatai 2013-01-02 dir. įsak. Nr. V1-03