Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

Vardas, pavardė

Pareigos

Giedrė KONTUTIENĖ,  pirmininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vidmantė BRACĖ,  pirmininko pavaduotoja Socialinė pedagogė
Dalia MALDŽIUVIENĖ, sekretorė IU mokytoja
Rima KRIPIENĖ, narė IU ir PU mokytoja
Dalia SAKALAUSKIENĖ, narė IU mokytoja
   

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2023-02-28 įsak. Nr. V1-5

KOMISIJOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

GALIMO PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA 

Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa RIMKŪNIENĖ,  pirmininkė

PU mokytoja

Vidmantė BRACĖ,  pirmininko pavaduotoja Socialinė pedagogė
Renata JASIENĖ, sekretorė IU mokytoja, mokytojo padėjėja
Kristina KLEIŠIENĖ, narė Sekretorė, apskaitininkė
Lina AURYLIENĖ, narė Virėja
   

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2023-03-01 įsak. Nr. V1-8

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA 

Vardas, pavardė

Pareigos

Lilija VALIUKONIENĖ, pirmininkė, pirkimų organizatorė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui                             

Laima ZUBAVIČIENĖ, narė

IU mokytoja

Violeta BUTKUVIENĖ, narė

Mokytojo padėjėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2018-12-31 įsak. Nr. V1-1-19A

 

DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Giedrė KONTUTIENĖ, pirmininkė

Logopedė, spec. pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       

Vidmantė BRACĖ, narė

Socialinė pedagogė

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

IU mokytoja

Rima KRIPIENĖ, narė PU mokytoja
Rasa RIMKŪNIENĖ, narė PU mokytoja
Kristina KLEIŠIENĖ Sekretorė, apskaitininkė

Darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2023-04-14 įsak. Nr. V1-15

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė                             

Direktorė                  

Rasa RIMKŪNIENĖ, komisijos sekretorė PU mokytoja
Ligita DIRŽININKIENĖ, narė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

IU mokytoja

Dalia SAKALAUSKIENĖ, narė

IU mokytoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-09 įsak. Nr. (2.1. E) A1-892

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖS VERTINIMO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Dalia MALDŽIUVIENĖ, pirmininkė

IU mokytoja

Simona VAITKEVIČIŪTĖ, narė

Vyr. buhalterė

Genovaitė SKERNAUSKIENĖ, narė Virtuvės pagalbinė darbininkė, lauko aplinkos tvarkytoja, mokytojo padėjėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2023-03-01 įsak. Nr. V1-7

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

VIDINIO GHPT SISTEMOS AUDITO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Aušra BARAUSKIENĖ, pirmininkė

Maitinimo organizatorė                           

Lilija VALIUKONIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2024-04-01 įsak. Nr. V1-28

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

„STEAM“ UGDYMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

 

IU mokytoja

Rima KRIPIENĖ, narė

IU mokytoja

Giedrė KONTUTIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2021-09-15 įsak. Nr. V1-42

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

PROJEKTO „SVEIKATIADA“ VEILŲ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, ambasadorė

IU mokytoja

Rima ULSKIENĖ, narė

IU mokytoja, mokytojo padėjėja

Vaiva UBAVIČIŪTĖ, narė

IU mokytoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2024-01-15 įsak. Nr. V1-4

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS (GMP) ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

IU mokytoja

Rasa RIMKŪNIENĖ, komisijos sekretorė PU mokytoja

Dalia SAKALAUSKIENĖ, narė

IU mokytoja

Inga KĘSMINIENĖ, narė IU mokytoja
Vida RAZUTIENĖ, narė Mokytojo padėjėja
Alina GRIKPĖDIENĖ, narė Tėvų atstovė
Lėja GOLUBOVAITĖ, narė

Ugdytinė

Benas GRIKPĖDIS, narys Ugdytinis

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2023-10-02  įsak. Nr. V1-47

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KULTŪROS DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Dalia MALDŽIUVIENĖ, pirmininkė

IU mokytoja                             

Renata JASIENĖ, narė

IU mokytoja, mokytojo padėjėja

Irena DEGUTIENĖ, narė IU mokytojo padėjėja
Rima ULSKIENĖ, narė IU mokytoja, mokytojo padėjėja
Vaiva UBAVIČIŪTĖ, narė IU mokytoja

Kristina KLEIŠIENĖ, narė

Sekretorė, apskaitininkė

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2023-10-26 įsak. Nr. V1-59

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Dalia SAKALAUSKIENĖ, koordinatorė

IU mokytoja

Rasa RIMKŪNIENĖ, narė

PU mokytoja

Rima DOVIDAUSKIENĖ, narė IU mokytoja 
Renata JASIENĖ, narė IU mkytoja
Genovaitė SKERNAUSKIENĖ, narė Lauko aplinkos tvarkytoja

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2022-04-15 įsak. Nr. V1-21

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KITOS DELEGUOTOS ATSAKOMYBĖS

Vardas, pavardė

Pareigos

Atsakomybės sritis Paskyrimo pagrindas

Lilija VALIUKONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkui

Priešgaisrinės sistemos patikra 2014-08-14 dir.įsak. Nr. V1-08.14/04

Lilija VALIUKONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkui

Korupcijos prevencija 2017-09-04 dir.įsak. Nr. V1-36

Aušra BARAUSKIENĖ

Maitinimo organizatorė Programa „Pienas vaikams“  

Aušra BARAUSKIENĖ

Maitinimo organizatorė

Valgiaraščių sudarymas  
Aušra BARAUSKIENĖ Maitinimo organizatorė Maitinimo organizavimas ir savikontrolės vykdymas  
Santa VAIČIUVIENĖ Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Pirmosios pagalbos rinkinio priežiūra  
Janina VOLSKIENĖ Sandėlininkė Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis 2024-04-01 dir.įsak. Nr. V1-27
Lilija VALIUKONIENĖ Direktoriaus pavaduotoja ūkui Darbuotojų atstovė saugai ir sveikatai 2024-02-14 dir. įsak. Nr. V1-16