Bendruomenė

bendruomene 2021

 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas":

Vizija – moderni, orientuota į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, finansiškai stabili, demokratinė įstaiga, vertinanti profesionalumą ir žmogiškas vertybes, sauganti gamtą bei puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą; kartu su tėvais ir visa bendruomene kurianti bei užtikrinanti vaiko visuminio ugdymo(si) sąlygas.

Tikslas – vadovaujantis gamtosauginėmis ir saugios aplinkos kūrimo nuostatomis bei, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius; saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą.

Misija – atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius, sudaryti sąlygas augti fiziškai ir psichiškai stipriai asmenybei.