KORUPCIJOS PREVENCIJA

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBES ATMINTINĖ

Kviečiame informuoti Mažeikių r. Tirkšlių darželį „Giliukas“ apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti mūsų įstaigoje (pvz.: kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, dovanų reikalavimas, neteisėtos rinkliavos ir pan.).

ATMINTINĖ

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

1. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktorei Vaidai Paulauskienei (raštu, paštu) adresu: Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių r.; el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu (8 443) 48 120.

2. Darželio direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Lilijai Valiukonienei, atsakingai už korupcijos prevenciją įstaigoje, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. (8 443) 48 120.

3. Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui, vyriausiajam specialistui Monikai Momkevičienei, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba  telefonu 8 655  40 211.

4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai el. paštu pranešk@stt.lt arba visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas" korupcijos prevencijos programa 2021-2024 metams

Korupcijos prevencijos 2021-2024 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021 metais vertinimo išvada

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)