Socialiniai partneriai

Darželio bendruomenė vertina ilgametę draugystę su savo socialiniais partneriais:

Darželio bendruomenė vertina ir puoselėja ryšius su ugdytinių tėvais: atsižvelgiant į šiuolaikines vaiko raidos tendencijas, stengiasi išsiaiškinti, apmąstyti, įvertinti ir tenkinti tėvų poreikius. Tėvams organizuojami susirinkimai, bendri renginiai, individualūs pokalbiai, bendros ekskursijos, išvykos.

 

Nuolat ieškome naujų bendradarbiavimo formų ir būdų, stengiamės užmegzti ir palaikyti naujus ryšius.