Darželio veikla

Pagrindinė darželio veiklos rūšis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Pagrindinis darželio veiklos tikslas - plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

Darželyje vykdomos švietimo programos:

 • Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas" ikimokyklinio ugdymo(si) programa 2-5 metų vaikams.
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.


Įgyvendinamos ilgalaikės programos ir projektai:

 • Emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis".
 • Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) (remia Aplinkosaugos švietimo fondas (FEE)).
 • Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa (koordinuoja ir remia LR Žemės ūkio ministerija).
 • Programa Pienas vaikams” (koordinuoja ir remia LR žemės ūkio ministerija).
 • Lietuvos ekologinis projektas "Mes rūšiuojam" (koordinuoja Gamintojų ir importuotojų asociacija, VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija", UAB Atliekų tvarkymo centras")..
 • Pilietiškumo projektas Darom” (koordinuoja VšĮ „Darom 2009“).
 • Vietos projektas Mažeikių r. Tirkšlių darželio vidaus patalpų paprastasis remontas" (remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, ES bendrijų iniciatyva LEADER)
 • Projektas Augu sveikas ir stiprus" (remia Mažeikių r. visuomeninio sveikatos rėmimo programa).
 • Projektas Svajonių darželis" (remia Mažeikių r. savivaldybės remiamoje aplinkosaugos programa).
 • Vaikų sveikatos stiprinimo programa Sveikuolių sveikuoliai” (koordinuoja Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius).