Darželio veikla

Pagrindinė darželio veiklos rūšis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Pagrindinis Darželio veiklos tikslas - plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

Darželyje vykdomos švietimo programos:

 • Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" ikimokyklinio ugdymo (-si) programa 1-5 metų vaikams.
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.


Įgyvendinamos ilgalaikės programos ir projektai:

 • Emocinio intelekto ugdymo programa "Kimochis".
 • Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) (remia Aplinkosaugos švietimo fondas (FEE)).
 • Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa (koordinuoja ir remia LR Žemės ūkio ministerija).
 • Programa “Pienas vaikams” (koordinuoja ir remia LR Žemės ūkio ministerija).
 • Lietuvos ekologinis projektas "Mes rūšiuojam" (koordinuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ "Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija", UAB "Atliekų tvarkymo centras")..
 • Pilietiškumo projektas “Darom” (koordinuoja VšĮ „Darom 2009“).
 • Vietos projektas "Mažeikių r. Tirkšlių darželis vidaus patalpų paprastasis remontas" (remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, ES bendrijų iniciatyva LEADER)
 • Projektas "Augu sveikas ir stiprus" (remia Mažeikių raj. visuomeninio sveikatos rėmimo programa).
 • Projektas "Svajonių darželis" (remia Mažeikių raj. Savivaldybės remiamoje aplinkosaugos programa).
 • Vaikų sveikatos stiprinimo programa “Sveikuolių sveikuoliai” (koordinuoja Mažeikių raj. Švietimo skyrius).