Logopedas

logopedas Logopedė
Rasa ČIPKIENĖ
(vyr.logopedo kvalifikacinė kategorija)

DARBO LAIKAS:
pirmadieniais – trečiadieniais – penktadieniais    8 - 12 val.
antradieniais  8 - 16.25 val.
ketvirtadieniais  8 - 15.25 val.                                         

LOGOPEDO VEIKLOS TURINYS  DARŽELYJE:

Logopedė moko vaikučius:

 • taisyklingai tarti garsus, 
 • girdėti ir skirti garsus,
 • pažinti raideles,
 • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, 
 • pasakoti,sekti pasakas.

Logopedė:

 • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias funkcijas , taiko  specialius darbo būdus bei metodus,
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Kokie požymiai gali rodyti kalbos sutrikimą?

Tėvams būtina susirūpinti, jeigu: 

 • vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų;  
 • trejų metų vaikutis vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;   
 • ketverių – penkerių metų vaikai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose,  vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;    
 • penkerių su puse – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja;   
 • vaikas mikčioja;  
 • vaikas turi kitų raidos problemų.   

Kokios priežastys sukelia kalbos problemas?

Kalbos sutrikimų priežastys yra įvairios. 

 1. Garsų tarimo sutrikimus dažnai nulemia  įvairūs kalbos padargų (didelis, stambus liežuvis, lūpų nesuaugimai, aukštas gomurys, žandikaulių, netaisyklingas dantų sąkandis) pakitimai. 
 2. Kalbos, kaip sistemos, problemas gali sukelti motinos nėštumo patologija, mamos ar kūdikio persirgtos ligos, traumos, paveldimos ligos. Kalbos raidos problemų gali turėti vaikučiai, augantys skurdžioje kalbinėje aplinkoje.  
 3. Pagrindinių vaiko psichinių poreikių nepatenkinimas - 
  (įspūdžių, teigiamų emocijų stoka) lėtina kalbos raidą.Tokiu atveju vaikų kalba neatitinka amžiaus normos: jie ilgai švepluoja, turi neišlavėjusį girdimąjį suvokimą - foneminę klausą, leksinės ir gramatinės kalbos sandaros trūkumų.

Parengė darželio logopedė Rasa ČIPKIENĖ