Grupės ir pedagogai

 1 ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus grupė

Auklėtoja:

Algita RŪDIENĖ

(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)
mob.tel.: 8-615-48655

 

Jūratė STACKEVIČIŪTĖ-BUBINIENĖ

(auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-677-61475

 

Auklėtojo padėjėja-asistentė

Vida RAZUTIENĖ

 

Auklėtojo padėjėja

Vidutė ANDRIULIONIENĖ

2 ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus grupė

Auklėtojos:

Algita RŪDIENĖ

(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)
mob.tel.: 8-615-48655

 

Jūratė STACKEVIČIŪTĖ-BUBINIENĖ

(auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-677-61475

 

Auklėtojo padėjėja-asistentė

Vida RAZUTIENĖ


Auklėtojo padėjėja

Vidutė ANDRIULIONIENĖ

3 ikimokyklinio amžiaus grupė

Auklėtojos:

Dalia SAKALAUSKIENĖ

(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-682-67659

 

Laima ZUBAVIČIENĖ

(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-618-24985

 

Auklėtojo padėjėja-asistentė

Eglė Skabeikienė 

 

Auklėtojo padėjėja

Irena DEGUTIENĖ

4 ikimokyklinio amžiaus grupė

Auklėtojos:

Dalia MALDŽIUVIENĖ
(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-611-51057

 

Rima DOVIDAUSKIENĖ
(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-675-12565


Auklėtojo padėjėja-asistentė

Violeta BUTKUVIENĖ

 

Auklėtojo padėjėja

Zina ŠEMETIENĖ

5 ikimokyklinio amžiaus grupė

Auklėtojos:

Dalia MALDŽIUVIENĖ
(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-611-51057


Rima DOVIDAUSKIENĖ
(auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-675-12565

 

Auklėtojo padėjėja-asistentė

Violeta BUTKUVIENĖ

 

Auklėtojo padėjėja

Zina ŠEMETIENĖ

6 priešmokyklinio amžiaus grupė

Auklėtojos:

Rasa RIMKŪNIENĖ

(vyr.auklėtojos kvalifikacinė kategorija)

mob.8-612-64275


Rima KRIPIENĖ

(vyr.mokytojos kvalifikacinė kategorija)

mob.8-615-12282

 

Edita ŠLIMIENĖ

(vyr.auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

mob.tel.: 8-618-24985

 

Auklėtojo padėjėja

Sigutė VAIZGĖLIENĖ

 Kiti pedagoginiai darbuotojai

Meninio ugdymo pedagogė:
Natalija BURBIENĖ
(muzikos vyr.mokytojo kvalifikacinė kategorija)
Logopedė:
Rasa ČIPKIENĖ
(vyr.logopedo kvalifikacinė kategorija)
Socialinė pedagogė:
Martyna BALVOČIŪTĖ
(kvalifikacinė kategorija nesuteikta)
Specialiojo ugdymo pedagogė:
Giedrė KONTUTIENĖ
(vyr.spec.pedagogo kvalifikacinė kategorija)
Papildomo (neformaliojo) ugdymo pedagogas:
Renoldas DŽAIUGYS
(vyr.mokytojo kvalifikacinė kategorija)