Laisvos darbo vietos

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“  skelbia atranką į _____________ pareigas:


Atranka organizuojama vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas:

Darbo krūvis:

Darbo sutarties rūšis:

Darbo pradžia:

Reikalavimai pretendentams:

Privalumai:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pateikiamas priedas).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pretendento anketą.

Dokumentai priimami iki:

Pretendentų atranka vyks:

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

PRIEDAI: