Maitinimas

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Papildomai vaikai vieną kartą per dieną gauna pieno produktų pagal Žemės ūkio ministerijos koordinuojamą pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programą "Pienas vaikams" ir vaisių pagal ŽŪM programą, remiamą iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ .

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos Zita GRICIUVIENĖ ir Jūratė GRIGORJEVA.

Už mitybos organizavimą darželyje, jo kokybę, gamybos priežiūrą atsako darželio vyr. slaugytoja Laima ZUBAVIČIENĖ.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai trim savaitėm su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Juos tikrina ir tvirtina Telšių apskrities VSC Mažeikių fil. vyr. gydytoja. Su trijų savaičių perspektyviniu valgiaraščiu galite susipažinti ČIA.

Mokestis už darželio teikiamas paslaugas nustatytas Mažeikių raj. Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-141 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, igyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Amžiaus grupė Mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą, ir nepateisintą dieną (Eur) 

Iš viso per dieną

Ugdymo ir aplinkos

išlaikymo mokestis (Eur/dieną)

Pusryčiai Pietūs Vakarienė
Lopšelio (1-3 m.) grupė

0.50

(25 %)

0.90 (45%)

0.60

(30 %)

2.00 0,50

Darželio (3-5) m.

ir priešmokyklinio amžiaus grupės

0.62

(25)%

0.77

 (45%)

0.75

(30 %)

2.50 0,50

Mokestį už vaikų mitybą nustato Mažeikių rajono savivaldybės taryba. Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje tvarką tvirtina įstaigos vadovas.

Atsiskaityti už darželio teikiamas paslaugas galima visuose Lietuvos pašto skyriuose arba pervedant mokestį į darželio sąskaitą banke Luminor LT764010051004696253

arba "Perlo" terminaluose.

 

Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių r. Tirkšlių darželyje "Giliukas" tvarka
Vaikų maitinimo organizavimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje "Giliukas" tvarka
Nemokamo maitinimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje "Giliukas" tvarka
Maitinimo organizavimo darželyje tvarka
15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai