Šį mėnesį planuojame

 

        Data                              

Veiklos pavadinimas

Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo                         

RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS

8 d. Žaliųjų vėliavų įteikimo šventė Auklėtoja L. Zubavičienė, auklėtojos asistentė V. Razutienė
13 - 17 d. Darželio ir šeimos savaitė „Aš ir mano šeima“ Menino ugdymo pedagogė N. Burbienė, grupių auklėtojos
15 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų VIII-asis vaikų futbolo festivalis „Futboliukas – 2019“ Auklėtoja R. Kripienė, mokytojas R. Džiaugys
21 - 25 d. Žygių dienos Auklėtoja L. Zubavičienė
28 - 31 d. Darželio renginys ,,Sudie darželi“ Auklėtojos: R. Rimkūnienė, R. Kripienė
SEMINARAI, KONFERENCIJOS, METODINIAI RENGINIAI

9 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Inovacijos vaikų darželyje 2019"

 Dir. pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė

10 d. VSAFAS naujovės: Neringos savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaita praktikoje Buhalterė A. Želvienė, dir. pavaduotoja ūkiui L. Valiukonienė
21 d. Praktinis seminaras "Kitoks darželis, kai ugdymo(si) nevaržo sienos: lauko grupės idėjos" Auklėtojos: D. Maldžiuvienė, R. Dovidauskienė
22 d. Socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas „Metinės veiklos aptarimas“ Soc.pedagogė M. Balvočiūtė
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI
2 d. Atestacijos komisijos posėdis Dir.pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė

9, 14 d.

Pedagogų metodiniai susirinkimai
Dir.pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė