Šį mėnesį planuojame

SPALIO MĖNUO

        Data                              

Veiklos pavadinimas

Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo                         

RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS

2 - 7  d.

Darželio projektinė savaitė,, Muzikos garsai“

Meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė

3 d.

 Rudeninis žygis ,,Į pušyną su Donatu“ Auklėtoja L. Zubavičienė
10 d. Darželio renginys ,,Košės diena“ Auklėtoja L. Zubavičienė

 24 - 28  d.

Darželio projektinė savaitė „Rudens mandala“  Auklėtoja R. Rimkūnienė
25 d. Darželio akcija „Diena be popieriaus“ Auklėtoja E. Šlimienė
SEMINARAI, KONFERENCIJOS, METODINIAI RENGINIAI

2 d.

14:00 val.

Psichologų metodinis užsiėmimas Psichologė L. Norvaišienė

3 d.

13:30 val.

Ankstyvo amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinis užsiėmimas - diskusija „Adaptacijos sunkumai ir įveikimo būdai“ Auklėtojos: A. Rūdienė, J. Stackevičiūtė-Bubinienė

10 d.

13:30 val.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas „2017-2018 m.m. veiklos planavimas“ Auklėtojos: R. Rimkūnienė, R. Kripienė

11 d.

13:20 val.

Ankstyvo amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinis užsiėmimas - pristatymas „Metodinės priemonės ankstyvajam ikimokykliniam vaikų ugdymui“ Auklėtoja A. Rūdienė

19 d.

Metodinių būrelių pirmininkų metodinė išvyka į Ukmergės kraštą Dir.pavaduotoja ugdymui V.Paulauskienė

24 d.

14:00 val.

Seminaras „Neatpažįstamos patyčios mokykloje“ Soc. pedagogė M. Balvočiūtė

26 d.

10:00 val.

Seminaras „Netradicinių metodų ir būdų taikymas vaiko kalbos ugdymui(si) ikimokykliniame amžiuje“  Logopedė R. Čipkienė
27 d. Konferencija "Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu"

Dir. pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė, auklėtojos: A. Rūdienė, R. Kripienė, D. Sakalauskienė

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI

9 d.

13:30 val.

VGK posėdis

Dir. pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė

11 d.

13:30 val.

GMP posėdis

Dir. pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė