Šį mėnesį planuojame

        Data                              

Veiklos pavadinimas

Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo                         

RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS

5 d. Užgavėnės su Tirkšlių bendruomene Grupių auklėtojos
8 d. Eilėraščių konkursas, skirtas Kovo 11 d. paminėti Auklėtojos: R. Kripienė, R. Rimkūnienė
12 - 15 d. Darželio veiksmo savaitė „Be patyčių“ Soc. pedagogė M. Balvočiūtė
18 - 22 d. Darželio tyrinėjimo savaitės „Pavasario pranašai“ Auklėtojos: L. Zubavičienė, D. Sakalauskienė
19 d. Spektaklis vaikams Auklėtoja L. Zubavičienė
27 d. Darželio ir šeimos kūrybinė savaitė „Mes mažieji artistai“   Auklėtojos: R. Dovidauskienė, D. Maldžiuvienė
SEMINARAI, KONFERENCIJOS, METODINIAI RENGINIAI

2 d.

Lauko darželių Alumni susitikimas Vilniuje

Grupių auklėtojos, dir.pavaduotoja ugdymui

5 d. Seminaras bendruomenei "Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai" Dir. pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė
7 d. Socialinių pedagogų išvyka „Gerosios patirties sklaida, siekiant užtikrinti vaiko gerovę“ Soc. pedagogė M. Balvočiūtė
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI

5 d.

Lopšelio grupės tėvų ir auklėtojų susirinkimas
Auklėtojos: J. Stackevičiūtė-Bubinienė, E. Fridrikaitė
26 d. Paskaita tėvams "Vaikų lytinis auklėjimas: nedrąsu paklausti, bet žinoti būtina" Dir.pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė