Šį mėnesį planuojame

GRUODŽIO MĖNUO

        Data                              

Veiklos pavadinimas

Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo                         

RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS

4 - 8 d.

Darželio tyrinėjimo savaitė „Šviesos ir tamsos magija“ Auklėtoja R. Dovidauskienė

11 - 21 d.

Darželio ir šeimos paroda „Kalėdinės eglės“ Auklėtoja J. Stackevičiūtė-Bubinienė 
15 d. Darželio renginys „Eglutės įžiebimas“ Auklėtoja A. Rūdienė

 19 - 21  d.

Darželio šventinis renginys „Kalėdos miške" Meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė, gr. auklėtojos
SEMINARAI, KONFERENCIJOS, METODINIAI RENGINIAI
5 d. Gamtosauginių mokyklų tinklo pedagogų seminaras Auklėtojos: L. Zubavičienė, E. Šlimienė
7 d. Refleksija socialinio pedagogo darbe, taikant japonų kultūros metodą Soc. pedagogė M. Balvočiūtė

11 d.

14:00 val.

Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas Psichologė L. Norvaišienė

21 d.

11:00 val.

Logopedų ir socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas „Intervencijų kalbos sutrikimų įveikai apžvalga“ Logopedė R. Čipkienė
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI
7 d.  Lopšelių-darželių direktorių ir vyr. slaugytojų pasitarimas Direktorė L. Norvaišienė, vyr. slaugytoja L. Zubavičienė