Šį mėnesį planuojame

BALANDŽIO MĖNUO

        Data                              

Veiklos pavadinimas

Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo                         

RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS

3 d. Darželio renginys Velykos ,,Rieda margutis“ Auklėtoja E.Šlimienė
9 - 14 d. Darželio projektinė savaitė ,,Draugystė su knyga“ Auklėtoja R. Rimkūnienė
10 d.  4-5 grupių edukacinė išvyka "Sveikatos banga" Auklėtojos: D. Maldžiuvienė, R. Dovidauskinė
12 d. Vitražinių lėlių spektaklis vaikams Dir. pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė
16 - 20 d. Darželio meninė savaitė, tarptautinei Kultūros dienai paminėti

Auklėtojos: A. Rūdienė,

J. Stackevičiūtė-Bubinienė

27 d. Darželio ir šeimos akcija „Darom“ Auklėtojos: L. Zubavičienė
SEMINARAI, KONFERENCIJOS, METODINIAI RENGINIAI

13 d.

9:00 val.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų mokslinė- praktinė konferencija

"Mažų vaikų ugdymas. Šimtmečio vaikai"
Auklėtojos: A. Rūdienė, J. Stackevičiūtė-Bubinienė, L. Zubavičienė

 

18 d.

 9:30 val.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas „Nuo piliakalnio žvelgiu į 100-mečio Lietuvą“ Meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė

19 d.

13:00 val.

Socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“ darbų aptarimas Soc. pedagogė M. Balvočiūtė

26 d.

9:30 val.

Respublikinė konferencija „Meno terapijos taikymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidime“ Auklėtoja E. Šlimienė
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI

24 d.

13:30 val.

Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdis Dir.pavaduotoja ugdymui V. Paulauskeinė, auklėtojos: R. Kripienė, D. Sakalauskienė, logopedė R. Čipkienė, spec. pedagogė G. Kontutienė, soc.pedagogė M. Balvočiūtė, direktorė L. Norvaišienė