Šį mėnesį planuojame

VASARIO MĖNUO

        Data                              

Veiklos pavadinimas

Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo                         

RENGINIAI, PRAMOGOS VAIKAMS

5 - 9 d.

Darželio šeimos akcija „Dėžinukų išdaigos“ Auklėtoja R. Dovidauskienė, soc. pedagogė M. Balvočiūtė
6 d. 4,5 grupių edukacinė išvyka į darželį-mokyklą "Kregždutė" Auklėtoja D. Maldžiuvienė

7 d.

Darželio ir šeimos sportinė pramoga „Žiemos olimpiada- 2018“ Auklėtoja R. Kripienė
13 d. Darželio ir šeimos pramoga „Blynų diena“ Auklėtoja E. Šlimienė, meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė

 15  d.

  Darželio renginys, skirtas Vasario 16d.  ,,Su gimtadieniu, Lietuva!
Auklėtoja D. Maldžiuvienė
SEMINARAI, KONFERENCIJOS, METODINIAI RENGINIAI

7 d.

13:00 val.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas „Lenkijos švietimo sistema. Edukacinės medžiagos pristaymas“ Auklėtojos R.Rimkūnienė, R. Kripienė

8 d.

10:00 val.

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams „Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie naująjį LR darbo kodeksą“ Direktorė L. Norvaišienė

13 d.

10:00 val.

Seminaras bendruomenei "Mikroklimato įtaka darbuotojo savijautai" Direktorė L. Norvaišienė

9 d.

13:00 val.

Socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas „Azartiniai lošimai. Nuo pramogos iki problemos“ Soc. pedagogė M. Balvočiūtė

19 d.

14:00 val.

Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas Psichologė L. Norvaišienė

20 d.

8:30 d.

Ankstyvojo amžiaus vaikų (2–3 m.) savarankiškumo plėtra Auklėtoja A. Rūdienė

28 d.

Metodinė išvyka į Klaipėdos „Gilijos“ pradinę mokyklą „Vaikas pasirengęs mokytis mokykloje. Kas tai?“ Dir. pavaduotoja ugdymui V. Paulauskienė
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI