Veiklos dokumentai

Bendrieji veiklos dokumentai:

naudojimo tvarkos aprašas (2013-12-02, įsak. Nr. V1- 12.02/03).

veikiančių medžiagų tvarka (2014-05-06, įsak Nr. V1-05.06/01).

tvarkos aprašas (2014-08-07, įsak. Nr. V1-08.07/01).

 

Ugdomojo proceso organizavimo dokumentai:

priemonėmis tvarkos aprašas (2015-04-13, įsak Nr. V1-15). Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas (2017-12-30, įsak Nr. V1-52).

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (2015-09-22, įsak Nr. V1-34).