Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rima KRIPIENĖ, narė

Auklėtoja

Rasa ČIPKIENĖ, narė

Logopedė

Martyna BALVOČIŪTĖ, narė Socialinė pedagogė
Giedrė KONTUTIENĖ, narė Specialiojo ugdymo pedagogė
Dalia SAKALAUSKIENĖ, sekretorė Auklėtoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2018-12-31 įsak. Nr. V1-47

KOMISIJOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA 

Vardas, pavardė

Pareigos

Janina VOLSKIENĖ, pirmininkė, pirkimų Organizatorė

Sandėlininkė, sąskaitininkė                              

Laima ZUBAVIČIENĖ, narė

Maitinimo paslaugų organizatorė

Violeta BUTKUVIENĖ, narė

Auklėtojos padėjėja

Rima DOVIDAUSKIENĖ, komisijos posėdžio sekretorė

Auklėtoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2017-08-01-27 įsak. Nr. V1-02

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

Auklėtoja                            

Lilija VALIUKONIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Rima DOVIDAUSKIENĖ, narė

Auklėtoja

Rasa ČIPKIENĖ, narė Logopedė

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2018-12-31 įsak. Nr. V1-46

Papildyta: 2017-02-22 įsak. Nr. V1-05

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė                             

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       

Nijolė ZAKALSKIENĖ Mažeikių raj. savivaldybės švietimo skyriaus vyr.specialistė

Rima DOVIDAUSKIENĖ, narė

Auklėtoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

Auklėtoja

Algita RŪDIENĖ, komisijos posėdžio sekretorė

Auklėtoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-27 įsak. Nr. A1-2442

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖS VERTINIMO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

Maitinimo paslaugų organizatorė                               

Rasa ČIPKIENĖ, narė

Logopedė

Irena DEGUTIENĖ,narė

Auklėtojos padėjėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2011-08-31 įsak. Nr. V1-101

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

VIDINIO RVSVT SISTEMOS AUDITO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

Maitinimo paslaugų organizatorė                           

Janina VOLSKIENĖ, narė

Sandėlininkė, sąskaitininkė 

Zita GRICIUVIENĖ, narė

Virėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2015-03-10 įsak. Nr. V1-12

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS (GMP) ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laima ZUBAVIČIENĖ, narė

Auklėtoja

Martyna Balvočiūtė Soc. pedagogė
Dalia SAKALAUSKIENĖ, narė Auklėtoja

Rasa RIMKŪNIENĖ, narė

Auklėtoja

Jūratė STACKEVIČIŪTĖ-BUBINIENĖ, sekretorė Auklėtoja
Vida RAZUTIENĖ Auklėtojo padėjėja-asistentė
Inga SEREIKIENĖ Tėvų atstovė
Pijus-Jonas ŽUKAUSKIS

Ugdytinis

Rūta JUOZAPAVIČIŪTĖ Ugdytinė

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2018-12-31  įsak. Nr. V1-49

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KULTŪROS DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Rima KRIPIENĖ, pirmininkė

Auklėtoja                                

Jūratė GRIGORJEVA, narė

Virėja

Renata Jasienė Auklėtojos asistentė

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

Auklėtoja

Lilija VALIUKONIENĖ, narė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2018-12-31 įsak. Nr. V1-43

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

LAUKO APLINKOS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Genovaitė SKERNAUSKIENĖ, pirmininkė

Pagr. darbininkė, skalbėja

Janina VOLSKIENĖ, narė

Sąskaitininkė, sandėlininkė

Vidmantas KRIPAS, narys

Pagalb. darbininkas

Eglė FRIDRIKAITĖ, narė Auklėtoja

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2018-12-31 įsak. Nr. V1-42

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

VIDAUS INTERJERO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Dalia SAKALAUSKIENĖ, pirmininkė

Auklėtoja                                          

Rasa RIMKŪNIENĖ, narė

Auklėtoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

Auklėtoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2015-10-12 įsak. Nr. V1-46

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KITOS DELEGUOTOS ATSAKOMYBĖS

Vardas, pavardė

Pareigos

Atsakomybės sritis Paskyrimo pagrindas

Lilija VALIUKONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkui

Priešgaisrinės sistemos patikra 2014-08-14 dir.įsak. Nr. V1-08.14/04

Aloyzas DARGIS

Elektrikas

Elektros ūkis 2009-03-30 dir.įsak. Nr.V1-63

Renata JASIENĖ

Auklėtojos padėjėja

Korupcijos prevencija 2015-01-02 dir.įsak. Nr. V1-3

Laima ZUBAVIČIENĖ

Maitinimo paslaugų organizatorė Programa "Pienas vaikams" 2010-09-29 dir.įsak. Nr. V1-18

Laima ZUBAVIČIENĖ

Maitinimo paslaugų organizatorė

Valgiaraščių sudarymas 2011-08-10 dir.įsak. Nr. V1-96
Laima ZUBAVIČIENĖ Maitinimo paslaugų organizatorė Maitinimo organizavimas ir savikontrolės vykdymas 2008-10-30 dir.įsak. Nr. V1-25A
Laima ZUBAVIČINĖ Maitinimo paslaugų organizatorė Pirmosios pagalbos rinkinio priežiūra 2008-10-27 dir.įsak. Nr. V1-21
Janina VOLSKIENĖ Sandėlininkė, sąskaitininkė Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis 2018-12-31 dir.įsak. Nr. V1-48
Janina VOLSKIENĖ Sandėlininkė, sąskaitininkė Darbuotojų atstovė saugai ir sveikatai 2013-01-02 dir. įsak. Nr. V1-03