Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rima KRIPIENĖ, narė

Auklėtoja

Rasa ČIPKIENĖ, narė

Logopedė

Laima NORVAIŠIENĖ, narė

Psichologė

Martyna BALVOČIŪTĖ, narė Socialinė pedagogė
Giedrė KONTUTIENĖ, narė Specialiojo ugdymo pedagogė
Dalia SAKALAUSKIENĖ, sekretorė Auklėtoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2014-08-14 įsak. Nr. V1-08.14/05

Papildyta: 2017-02-22 įsak. Nr. V1-05

KOMISIJOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA 

Vardas, pavardė

Pareigos

Janina VOLSKIENĖ, pirmininkė, pirkimų Organizatorė

Direktoriaus pavaduotoja ūkui                                   

Laima ZUBAVIČIENĖ, narė

Vyr. slaugytoja

Violeta BUTKUVIENĖ, narė

Auklėtojos padėjėja

Rima DOVIDAUSKIENĖ, komisijos posėdžio sekretorė

Auklėtoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2017-08-01-27 įsak. Nr. V1-02

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Dalia SAKALAUSKIENĖ, pirmininkė

Auklėtoja                            

Lilija VALIUKONIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Rima DOVIDAUSKIENĖ, narė

Auklėtoja

Laima ZUBAVIČIENĖ, narė Auklėtoja
Martyna BALVOČIŪTĖ, narė Socialinė pedagogė

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2016-12-30 įsak. Nr. V1-43

Papildyta: 2017-02-22 įsak. Nr. V1-05

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė                             

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       

Nijolė ZAKALSKIENĖ Mažeikių raj. savivaldybės švietimo skyriaus vyr.specialistė

Rima DOVIDAUSKIENĖ, narė

Auklėtoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

Auklėtoja

Edita ŠLIMIENĖ, komisijos posėdžio sekretorė

Auklėtoja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-27 įsak. Nr. A1-2442

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖS VERTINIMO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

Vyr. slaugytoja                               

Rasa ČIPKIENĖ, narė

Logopedė

Irena DEGUTIENĖ,narė

Virėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2011-08-31 įsak. Nr. V1-101

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAS (ĮDSSK)

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima NORVAIŠIENĖ, pirmininkė

Direktorė

Janina VOLSKIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Aloyzas DARGIS, narys

Elektrikas

Komiteto sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2011-02-10 įsak. Nr. V1-56A

KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

 

VIDINIO RVSVT SISTEMOS AUDITO KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima ZUBAVIČIENĖ, pirmininkė

Vyr. slaugytoja                             

Janina VOLSKIENĖ, narė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Zita GRICIUVIENĖ, narė

Virėja

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2015-03-10 įsak. Nr. V1-12

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS (GMP) ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaida PAULAUSKIENĖ, pirmininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Eglė TEVELAVIČIENĖ, narė

Auklėtoja

Laima ZUBAVIČIENĖ, narė

Auklėtoja

Dalia SAKALAUSKIENĖ, narė Auklėtoja

Rasa RIMKŪNIENĖ, narė

Auklėtoja

Edita ŠLIMIENĖ, sekretorė Auklėtoja
Vida RAZUTIENĖ Auklėtojo padėjėja-asistentė
Inga SEREIKIENĖ Tėvų atstovė
Ugnė SEREIKAITĖ

Ugdytinė

Astijus ANDRIUŠKA Ugdytinis

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2015-10-12  įsak. Nr. V1-45

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KULTŪROS DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Rima KRIPIENĖ, pirmininkė

Auklėtoja                                

Eglė TEVELAVIČIENĖ, narė

Auklėtoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

Auklėtoja

Lilija VALIUKONIENĖ, narė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2016-12-30įsak. Nr. V1-42

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

LAUKO APLINKOS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Janina VOLSKIENĖ, pirmininkė

Direktoriaus pavaduotoja ūkui

Vida RAZUTIENĖ, narė

Auklėtojos padėjėja

Algita RŪDIENĖ, narė

Auklėtoja

Irena DEGUTIENĖ, narė

Virėja

Darbo grupės sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2016-12-30 įsak. Nr. V1-41

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

VIDAUS INTERJERO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Dalia SAKALAUSKIENĖ, pirmininkė

Auklėtoja                                          

Rasa RIMKŪNIENĖ, narė

Auklėtoja

Dalia MALDŽIUVIENĖ, narė

Auklėtoja

Rasa ČIPKIENĖ, narė

Logopedė

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių r. Tirkšlių darželio "Giliukas" direktoriaus 2015-10-12 įsak. Nr. V1-46

DARBO GRUPĖS VEIKLOS APRAŠAS

 

KITOS DELEGUOTOS ATSAKOMYBĖS

Vardas, pavardė

Pareigos

Atsakomybės sritis Paskyrimo pagrindas

Janina VOLSKIENĖ 

Direktoriaus pavaduotoja ūkui

Priešgaisrinės sistemos patikra 2014-08-14 dir.įsak. Nr. V1-08.14/04

Aloyzas DARGIS

Elektrikas

Elektros ūkis 2009-03-30 dir.įsak. Nr.V1-63

Renata JASIENĖ

Auklėtojos padėjėja

Korupcijos prevencija 2015-01-02 dir.įsak. Nr. V1-3

Laima ZUBAVIČIENĖ

Vyr. slaugytoja Programa "Pienas vaikams" 2010-09-29 dir.įsak. Nr. V1-18

Laima ZUBAVIČIENĖ

Vyr. slaugytoja

Valgiaraščių sudarymas 2011-08-10 dir.įsak. Nr. V1-96
Laima ZUBAVIČIENĖ Vyr. slaugytoja Maitinimo organizavimas ir savikontrolės vykdymas 2008-10-30 dir.įsak. Nr. V1-25A
Laima ZUBAVIČINĖ Vyr. slaugytoja Pirmosios pagalbos rinkinio priežiūra 2008-10-27 dir.įsak. Nr. V1-21
Janina VOLSKIENĖ Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis 2014-12-30 dir.įsak. Nr. V1-12.30/01
Janina VOLSKIENĖ Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas 2016 12-14 dir.įsak. Nr. V1-37