Organizuotas praktinis seminaras apie ugdymą lauke ir edukacines erdves

logoGegužės 21 d. darželyje vyko praktinis seminaras „Kitoks darželis, kai ugdymo(si) nevaržo sienos: lauko grupės idėjos“, į kurį atvyko pedagogai iš Šiaulių, Telšių ir Mažeikių. Kaip organizuoti produktyvias ir saugias veiklas lauke bei žygius, dalinosi patirtimi VšĮ Lauko darželio auklėtojas, vasaros stovyklų komandos narys, lektorius T. Audenis bei Kėdainių l/d „Žilvitis“ direktorė A. Pakštienė. Pranešimą, kaip sekasi organizuoti ugdymą lauke darželyje „Giliukas, pristatė auklėtojos D. Maldžiuvienė ir R. Dovidauskienė.

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA PLUNGĖJE

logo

2019 m. balandžio 23 d. pedagogės: Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė, Dalia Sakalauskienė, Rima Kripienė, soc. pedagogė Martyna Balvočiūtė ir dir. pavaduotoja ugdymui Vaida Paulauskienė dalyvavo Plungės rajono pedagogų metodinėje dienoje „AIDI“- Ateik - išgirsk - Diskutuok - Įveiklink" ir pristatė emocinio intelekto programą "Kimochis".

KREPŠINIS DARŽELYJE

krepsinio dipl172

Nuo šių mokslo metų darželis bendradarbiauja su Všį Aukštaitijos krepšinio mokykla. "Giliuko" vaikai turi galimybę dukart per savaitę lankyti treniruotes, kurias veda treneris Robertas Žibikas. 

Pristatytos ir aprobuotos metodinės priemonės

logoSpalio mėn. auklėtojos A. Rūdienė ir D. Sakalauskienė Mažeikių r. ikimokyklinių įstaigų pedagogams pristatė ir aprobavo pačių sukurtas metodines priemones, kurias naudoja socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimuose.

 

 

Darželyje - veikia kūdikių ir vaikų iki 2-ejų metų užsiėmimų grupė

logo

Nuo 2018 m. spalio 17 d. darželyje veikia kūdikių ir vaikų iki 2-ejų metų užsiėmimų grupė. Užsiėmimus lanko tik būsimieji darželio ugdytiniai. Kartą į savaitę mamos su mažyliais renkasi darželio salėje, kur aktyviai ir kūrybiškai leidžia popietę. Čia tėvai turi galimybę konsultuotis su specialistais rūpimais vaiko ugdymo/auginimo klausimais.

Užsiėmimus veda: soc. pedagogė M. Balvočiūtė, auklėtoja J. Stackevičiūtė-Bubinienė, meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė.

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA PARTNERIAMS IŠ UŽSIENIO

leader

2018 m. sausio 24 dieną įstaigoje lankėsi svečiai iš Latvijos ir Moldavijos. Jie domėjosi darželyje "Giliukas" įsisavintomis Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšomis. 2014 metais įstigoje buvo baigtas įgyvendinti vietos projektas "Mažeikių r. Tirkšlių darželio vidaus patalpų remontas" pagal Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategijos prioriteto "Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui ir socialinės atskirties mažinimui" priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui".

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAS MOKO”

zaidimai moko logo155px

Nuo 2017 metų spalio mėnesio mūsų darželis startavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“. Šio projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šį projektą vykdo logopedė R. Čipkienė, specialioji pedagogė G. Kontutienė bei auklėtojos R. Kripiene ir R. Rimkūniene. Projekte dalyvauja 6 grupės ugdytiniai.

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

logo

2017 m. 14 d. darželyje svečiavosi Plungės lopšelio-darželio "Rūtelė" vadovai ir pedagogai. Susitikimo metu buvo pristatyta emocinio ugdymo programa ,,KIMOCHIS", dalijamasi geriausiomis idėjomis, praktinio darbo patirtimi. Pranešimus skaitė auklėtojos: A. Rūdienė, R. Kripienė.

DARŽELIO IR MOKYKLOS BENDRYSTĖS STIPRINIMAS

mokykla12017 m. lapkričio 9 d. vyko susitikimas su Tirkšlių Juozo Vitkaus - Kazimieraičio pagrindinės mokyklos atstovais, kurio metu buvo diskutuojama mokyklos ir darželio bendradarbiavimo stiprinimo klausimais.

TV3 IŠSIPILDYMO AKCIJA "PYRAGŲ DIENA"

ispildymo 2016

2017 m. lapkričio 6 d. vyko TV3 išsipildymo akcija "Pyragų diena". Renginyje dalyvavo: ugdytinių tėvai, darželio bendruomenė, socialiniai partneriai. Šios akcijos metu buvo suaukota 197 eur.

Puslapis 1 iš 4