GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA PARTNERIAMS IŠ UŽSIENIO

leader

2018 m. sausio 24 dieną įstaigoje lankėsi svečiai iš Latvijos ir Moldavijos. Jie domėjosi darželyje "Giliukas" įsisavintomis Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšomis. 2014 metais įstigoje buvo baigtas įgyvendinti vietos projektas "Mažeikių r. Tirkšlių darželio vidaus patalpų remontas" pagal Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategijos prioriteto "Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui ir socialinės atskirties mažinimui" priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui".

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAS MOKO”

zaidimai moko logo155px

Nuo 2017 metų spalio mėnesio mūsų darželis startavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“. Šio projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šį projektą vykdo logopedė R. Čipkienė, specialioji pedagogė G. Kontutienė bei auklėtojos R. Kripiene ir R. Rimkūniene. Projekte dalyvauja 6 grupės ugdytiniai.

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

logo

2017 m. 14 d. darželyje svečiavosi Plungės lopšelio-darželio "Rūtelė" vadovai ir pedagogai. Susitikimo metu buvo pristatyta emocinio ugdymo programa ,,KIMOCHIS", dalijamasi geriausiomis idėjomis, praktinio darbo patirtimi. Pranešimus skaitė auklėtojos: A. Rūdienė, R. Kripienė.

DARŽELIO IR MOKYKLOS BENDRYSTĖS STIPRINIMAS

mokykla12017 m. lapkričio 9 d. vyko susitikimas su Tirkšlių Juozo Vitkaus - Kazimieraičio pagrindinės mokyklos atstovais, kurio metu buvo diskutuojama mokyklos ir darželio bendradarbiavimo stiprinimo klausimais.

TV3 IŠSIPILDYMO AKCIJA "PYRAGŲ DIENA"

ispildymo 2016

2017 m. lapkričio 6 d. vyko TV3 išsipildymo akcija "Pyragų diena". Renginyje dalyvavo: ugdytinių tėvai, darželio bendruomenė, socialiniai partneriai. Šios akcijos metu buvo suaukota 197 eur.

METODINIS UŽSIĖMIMAS-DISKUSIJA „ADAPTACIJOS SUNKUMAI IR ĮVEIKIMO BŪDAI"

logo

2017 m. spalio 2 d. auklėtojos A. Rūdienė ir J. Stackevičiūtė-Bubinienė organizavo metodinį užsiėmimą-diskusiją „Adaptacijos sunkumai ir įveikimo būdai“ rajono ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo pedagogams.

SVEČIAVOSI ŠAKIŲ R. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI IR PEDAGOGAI

logo

2017 m. rugsėjo 13 d. darželyje vyko gerosios patirties renginys „Patirties bei naujų žinių ir požiūrių dalijimasis - kaip besimokančios organizacijos bruožas.“ Įstaigoje svečiavosi Šakių rajono švietimo įstaigų vadovai ir pedagogai.

MAŽEIKIŲ R. IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VAIKŲ KONFERENCIJA "LIETUVA MANO AKIMIS"

dokDIPL lietuva093

2017 m. kovo 16 d. pedagogės R. Rimkūnienė, R. Kripienė ir jų auklėtinės E. Žičkutė, M. Kontvainytė bei mama A. Grikpėdienė dalyvavo rajoninėje vaikų konferencijoje "Lietuva mano akimis".

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS "LEDINĖ SNIEGO GĖLĖ"

padeka LEDO GELES

2017 m. vasario mėn. ugdytinių mamos D. Šušinskienė, J. Švažienė bei pedagogės: R. Kripienė, R. Dovidauskienė, R. Rimkūnienė, L. Zubavičienė dalyvavo respublikiniame projekte "Ledinė sniego gėlė", kurį organizavo Raseinių r. Girkalnio darželis.

RESPUBLIKINIS ETNINĖS KULTŪROS PROJEKTAS "SUNKUS DARBELIS-GARDUS KĄSNELIS

 

konkursas Duona2017 m. vasario mėn. pedagogės: A. Rūdienė, R. Dovidauskienė, R. Rimkūnienė, D. Maldžiuvienė, E. Šlimienė su savo grupių auklėtiniais dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etninės kultūros projekte "Sunkus darbelis-gardus kąsnelis", kuris organizavo Alytaus lopšelis-darželis "Du gaideliai".

Puslapis 1 iš 4