MAŽEIKIŲ R. IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VAIKŲ KONFERENCIJA "LIETUVA MANO AKIMIS"

dokDIPL lietuva093

2017 m. kovo 16 d. pedagogės R. Rimkūnienė, R. Kripienė ir jų auklėtinės E. Žičkutė, M. Kontvainytė bei mama A. Grikpėdienė dalyvavo rajoninėje vaikų konferencijoje "Lietuva mano akimis".

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS "LEDINĖ SNIEGO GĖLĖ"

padeka LEDO GELES

2017 m. vasario mėn. ugdytinių mamos D. Šušinskienė, J. Švažienė bei pedagogės: R. Kripienė, R. Dovidauskienė, R. Rimkūnienė, L. Zubavičienė dalyvavo respublikiniame projekte "Ledinė sniego gėlė", kurį organizavo Raseinių r. Girkalnio darželis.

RESPUBLIKINIS ETNINĖS KULTŪROS PROJEKTAS "SUNKUS DARBELIS-GARDUS KĄSNELIS

 

konkursas Duona2017 m. vasario mėn. pedagogės: A. Rūdienė, R. Dovidauskienė, R. Rimkūnienė, D. Maldžiuvienė, E. Šlimienė su savo grupių auklėtiniais dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etninės kultūros projekte "Sunkus darbelis-gardus kąsnelis", kuris organizavo Alytaus lopšelis-darželis "Du gaideliai".

RESPUBLIKINIS EOLOGINIS PROJEKTAS "PASITIKIME SPARNUOČIUS"

dokDIPL092

2017 m. vasario – kovo mėn. pedagogės: R. Rimkūnienė, R. Kripienė, L. Zubavičienė, E. Šlimienė, D. Sakalauskienė ir jų ugdytiniai: S. Barzinskaitė, D. Dagelis, U. Sereikaitė, G. Kaminskaitė, J. P. Žukauskis, K. Vasiliauskaitė  dalyvavo respublikiniame ekologiniame projekte „Pasitikime sparnuočius“ , kurį organizavo Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“.

Dalyvavo respublikiniame projekte "Pasakų laboratorija"

pasak laborat

2016 m. spalio - lapkričio mėn. auklėtojos R. RIMKŪNIENĖ, R. KRIPIENĖ ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikų respublikiniame projekte "Pasakų laboratorijoje", kurį organizavo Vilniaus l-d "Ozas" ir UAB "Švietimo ekspertai".

Respublikinis piešinių konkursas "MANO MYLIMIAUSIA PASAKA"

algita

 

2016 m. gruodžio 16 d. auklėtojos: A. RŪDIENĖ, D. SAKALAUSKIENĖ IR E. ŠLIMIENĖ bei jų ugdytiniai: G. ŠUŠINSKAS, P. J. ŽUKAUSKIS ir E. NAVICKAITĖ  dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse "Mano mylimiausia paska". Konkursą organizavo Raseinių l-d "Liepaitė".

PROJEKTO "LAIMINGAS VANDUO-LAIMINGAS ŽMOGUS" BAIGIAMASIS RENGINYS

2016-11-10 Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje auklėtojos Rima DOVIDAUSKIENĖ ir Laima ZUBAVIČIENĖ, ugdytiniai Milda KONTVAINYTĖ bei Astijus ANDRIUŠKA dalyvavo socialinio kūrybinio projekto „Laimingas vanduo- laimingas žmogus“ rezultatų ir darbų parodos „ŽINAU, GALIU, KURIU“ pristatyme. Renginio organizatoriai bendravo, žaidė su vaikais, projekto dalyvius apdovanojo padėkos raštais, knygelėmis. Projekto iniciatorė „Gyvosios planetos“ prezidentė Nijolė Gabija Wolmer. Projektu siekta prisidėti prie vaikų  ir bendruomenių įsitraukimo pažinti, globoti ir švarinti artimiausią vandens telkinį. Projekto visuose trijuose etapuose dalyvavo 79 Lietuvos  ugdymo įstaigos, jų tarpe ir mūsų įstaigos 3 pedagogai, 45 ugdytiniai ir 3 tėvai. Darželio komanda vedė diskusijas apie vandenį, skaitė ir inscenizavo pasakas, atliko bandymus, dalyvavo švarinimo akcijoje prie Stulpo upelio, sukūrė meno kūrinį  „Šypsenų lietus upeliui“.

IŠSIPILDYMO AKCIJA

Džiugu, kad „Pyragų diena“ jau tapo gražia tradicija ir kasmet švenčiama vis plačiau. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, Tirkšlių darželis „Giliukas“ prisijungė prie TV3 televizijos ir SEB banko organizuojamos „Išsipildymo akcijos“ įkvėptos iniciatyvos, kuomet įmonių ir įstaigų vadovai, darbuotojai, moksleiviai kviečiami iškepti pyragą, atsinešti jį į savo įstaigą, už sutartą kainą parduoti kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti šių metų „Išsipildymo akcijai“.

Šiais metais „Giliuko“ Pyragų dienos iniciatyva peraugo į sėkmingos socialinės bendrystės patirtį. Tirkšlių kultūros centro direktorius Leonardas ŽALIMAS pasiūlė darželio bendruomenei renginį organizuoti kultūros centro patalpose. Savo iškeptais pyragais prie iniciatyvos prisidėjo Tirkšlių seniūnijos, Juozo Vitkaus Kazimieraičio pagrindinės mokyklos, Tirkšlių miestelio bendruomenės, Kultūros centro bendruomenių nariai. Darželio „Giliukas“ direktorė Laima NORVAIŠIENĖ pasveikino susirinkusius į renginį geros valios žmones, suprantančius dalijimosi ir atjautos svarbą. Diėkojame iniciatyvos autorei darželio „Giliukas“ sekretorei Lilijai VALIUKONIENEI bei organizatorėms auklėtojoms Algitai RŪDIENEI ir Daliai SAKALAUSKIENEI.

RESPUBLIKINIS SEMINARAS „LAUKO EDUKACINIŲ ERDVIŲ ORIENTUOTŲ Į VAIKO UGDYMO(-SI) POREIKIŲ KŪRIMĄ: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PRIELAIDOS“

2016-09-28 darželyje "Giliukas" vyko respublikinio seminaro 1 užsiėmimo renginys „Lauko edukacinių erdvių orientuotų į vaiko ugdymo(-si) poreikių kūrimą: teorinės ir praktinės prielaidos. Pranešimus skaitė auklėtojos Algita RŪDIENĖ ir Dalia SAKALAUSKIENĖ, bei šio renginio kviestiniai svečiai: Šeduvos l/d., bei Šiaulių l/d „Trys nykštukai“ pedagogės.

Spalio 18 d. Mažeikių švietimo centre vyko seminaro 2 užsiėmimas, kuriame dalyvavo Vilniaus VŠĮ „Lauko darželis“ direktorius Žilvinas Karpis. Renginio organizatorė darželio "Giliukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖ.

DALYVAVO A.KURIENĖS KNYGOS PRISTATYME

2016-10-17 direktorė Laima NORVAIŠIENĖ ir direktorės pavaduotoja ugdmui Vaida PAULAUSKIENĖ dalyvavo Aušros Kurienės knygos "Kaip užauginti žmogų" pristatyme Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Psichologė, psichoterapeutė Aušra Kurienė, cituodama britų psichoanalitiką ir pediatrą Donaldą Winnicottą ir jo garsiąją frazę, kad vaikui užtenka pakankamai geros mamos, pabrėžė svarbią jos žinią – mamos neturi būti tobulos, jos privalo klysti, daryti klaidų. Tik taip vaikas mokysis pažinti save ir savo galias, gebėjimo įveikti iššūkius ir išgyventi nesėkmes, pralaimėjimus, taip mamos išsivaduos iš nuolatinio kaltės jausmo.

Puslapis 1 iš 3