Startavo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas

zenklas 2015 04 13Nuo 2019 m. lapkričio 28 d. Darželis "Giliukas" dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“. Projektą įgyvendina Mažeikių lopšelio – darželio ,,Buratinas“ mokytojai kartu su Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos pedagogais. Projektu siekiama Mažeikių r. Tirkšlių darželyje “Giliukas”, Mažeikių lopšelyje – darželyje “Buratinas” ir Plungės r. Šateikių pagrindinėje mokykloje pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant sąlygas sėkmingai ugdytis vaikams, turintiems mokymosi bei elgesio ir emocinių sunkumų. Projekto metu organizuojamuose mokymuose dalyvauja 4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir soc.pedagogė. Įgytas kompetencijas mokytojai taikys diegdami naują PU modelį “Laikas kartu”, įgyvendindami programą “Kimochis”, organizuodami inkliuzinį ugdymą lauke. Veiklos rezultatų efektyvumas bus įvertintas atliktu priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų tyrimu.