Organizuotas praktinis seminaras apie ugdymą lauke ir edukacines erdves

logoGegužės 21 d. darželyje vyko praktinis seminaras „Kitoks darželis, kai ugdymo(si) nevaržo sienos: lauko grupės idėjos“, į kurį atvyko pedagogai iš Šiaulių, Telšių ir Mažeikių. Kaip organizuoti produktyvias ir saugias veiklas lauke bei žygius, dalinosi patirtimi VšĮ Lauko darželio auklėtojas, vasaros stovyklų komandos narys, lektorius T. Audenis bei Kėdainių l/d „Žilvitis“ direktorė A. Pakštienė. Pranešimą, kaip sekasi organizuoti ugdymą lauke darželyje „Giliukas, pristatė auklėtojos D. Maldžiuvienė ir R. Dovidauskienė.