TV3 IŠSIPILDYMO AKCIJA "PYRAGŲ DIENA"

ispildymo 2016

2017 m. lapkričio 6 d. vyko TV3 išsipildymo akcija "Pyragų diena". Renginyje dalyvavo: ugdytinių tėvai, darželio bendruomenė, socialiniai partneriai. Šios akcijos metu buvo suaukota 197 eur.