RESPUBLIKINIS SEMINARAS „LAUKO EDUKACINIŲ ERDVIŲ ORIENTUOTŲ Į VAIKO UGDYMO(-SI) POREIKIŲ KŪRIMĄ: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PRIELAIDOS“

2016-09-28 darželyje "Giliukas" vyko respublikinio seminaro 1 užsiėmimo renginys „Lauko edukacinių erdvių orientuotų į vaiko ugdymo(-si) poreikių kūrimą: teorinės ir praktinės prielaidos. Pranešimus skaitė auklėtojos Algita RŪDIENĖ ir Dalia SAKALAUSKIENĖ, bei šio renginio kviestiniai svečiai: Šeduvos l/d., bei Šiaulių l/d „Trys nykštukai“ pedagogės.

Spalio 18 d. Mažeikių švietimo centre vyko seminaro 2 užsiėmimas, kuriame dalyvavo Vilniaus VŠĮ „Lauko darželis“ direktorius Žilvinas Karpis. Renginio organizatorė darželio "Giliukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖ.