PRISTATYTA EMOCINIO INTELEKTO UGDYMO PROGRAMA "KIMOCHIS"

kimochis2016 m. vasario 29 dieną darželio direktorė Laima NORVAIŠIENĖ pristatė Mažeikių lopšelio-darželio "Žilvitis" pedagogams emocinio intelekto ugdymo programos "Kimochis" integravimo į bendrąjį ugdymo procesą galimybes.