DALIJOSI GERĄJA PATIRTIMI

16 m. vasario 23 dieną darželio direktorė Laima NORVAIŠIENĖ ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖ Mažeikių švietimo centre ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams pristatė inovatyvių technologijų naudojimo įstaigos veiklos organizavime patirtį. Vadovės skaitė pranešimą "Elektroninio dienyno panaudojimo galimybės ikimokyklinės įstaigos veikloje: administravimas, planavimas, vaiko pažangumo vertinimas".