PATIRTIES SKAIDA RESPUBLIKOJE

2016 m. sausio 28 dieną darželio direktorė Laima NORVAIŠIENĖir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖPakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams vedė seminarą "Vaikų emocinio intelekto ugdymas - pedagogai ir vaikai". Įstaigos pedagogės supažindino Pakruojo kolegas su emocinio intelekto ugdymo praktinėmis aktualijomis.