Atvira veikla rajono meninio ugdymo pedagogams

logo

Balandžio 12 d. darželio "Giliukas" meninio ugdymo pedagogėNatalija BURBIENĖ organizavo atvirą metodinę veiklą rajono ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams. Pedagogai aktyviai dalyvavo dalykinėje diskusijoje, dalijosi gerąja patirtimi.